Friday, 3 May 2013

Жертва на модата


Тенденциите този сезон повеляват: Бяло, само бяло! :-)


блуза - IndiЯnica

No comments:

Post a Comment